Torpet Sjöstugan eller Rödjorna

under Näs i Torpets rote