Välkommen till
Bjurbäcks torpinventering

Sidan är under uppbyggnad!

Här presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor i Bjurbäck. I dagsläget finns det 98 torp och backstugor inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till resterande. Förteckning till höger visar hur vi indelat Bjurbäck och den bygger på den kyrkliga indelningen i rotar. Innehållet är sammanställt av Bjurbäcks torpinventeringsgrupp.

Klickar man på en rote visas vilka gårdar som finns i roten samt att kartan zoomas in och centreras på gården som gett roten dess namn.

Klickar man sedan på en gård i roten zoomas kartan in på gården och under gårdsnamnet visas de torp och backstugor som finns under gården.

Klickar man sedan på ett torp eller en backstugan så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster.
Gård     Torp eller backstuga     Kulturminne

Det går även att på kartan klicka på ett torp och få samma information som anges ovan.

I sökfönstret i högermarginalen kan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges tex Sten så visas Stenvadet, Stensholm och Stenbacken. Klicka på det du väljer i sökresultaten så visas ett nytt fönster med information om detta objekt samt att kartan zoomas in.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga eller en gård, kontakta hembygdsföreningen.