Torpet Björkeskog

under Lockås i Nunnereds rote

Torp under Lockås till omkring år 1900. Därefter egen gård. Nytt boningshus år ?? men gamla boningshuset finns kvar,