Torpet Löckorna/Lyckorna

under Näs i Torpets rote