Torpet Ranten

under Lockås i Nunnereds rote

Torp under Lockås egen fastighet sen omkring 1900?