Vägmärke

Typ: väghållningssten

Kulturminnet Vägshållningssten

under Stenbråten i Stenbråtens rote

Vägmärke

Typ: väghållningssten

Beskrivning av lämning

Väghållningssten, 0,5 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. På N sidanär texten: "S 72 No 1345 618 Mt <-------<-" Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Text från Fornsök