Typ: väghållningssten

Kulturminnet Väghållningssten

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote

Typ: väghållningssten

Beskrivning av lämning

Väghållningssten, 0,9 m h, 0,5 m br (160-360cg) och 0,15 m tj. På stenens NÖ sida är inhugget texten: "No 1332 122 Mt <---<<"Stenen ej jordfast utan lutad mot mindre sprängstenar. Troligen ursprunglig plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Text från Fornsök