Backstugan Jacobsberg

under Sigridsbråten i Stenbråtens rote

Jacobsberg finns inte på några gamla kartor. Men eftersom det på platsen som är markerad på finns rester av en gammal källare kan man gissa att torpet legat här. Torpet eller backstugan var bebodd från cirka år 1780 till år 1847.  Vid flera av namnen finns beteckningen utfattig eller fattighjon i kyrkböckerna.