Backstugan Jacobsberg

under Sigridsbråten i Stenbråtens rote

Jacobsberg finns inte på några gamla kartor . Men eftersom det på platsen här finns rester av en gammal källare kan man gissa att torpet legat här.