Vägmärke

Material: sten, Typ: väghållningssten

Kulturminnet Väghållningssten 1

under Lilla Stigabo i Stenbråtens rote

Vägmärke

Material: sten, Typ: väghållningssten

Beskrivning av lämning

Väghållningssten, 0.5 m h, 0,4 m br (Ö-V) och 0,15 m tj. På N sidan är text inhuggen (mycket otydlig). " 353 M" Från Fornsök