Backstugan Löfvås

under Stockared i Nunnereds rote

Löfvås var bebott under åren 1846 till 1882. Hela tiden bodde Abraham Bengtsson och hans hustru Anna Stina Larsdotter på platsen. I början av perioden med sina barn och senare tillsammans med dottern Eva Lovisa och hennes familj. I torpprogrammets karta är Löfvås placerat där Häradsekonomiska kartan visar. I moderna kartor finns en markering för Löfvås som är längre norrut.