Torpet Södra Hästhagen

under Nyckelås i Torpets rote

De första boende på torpet Södra Hästhagen var Petter Bengtsson med hustru Annica Claesdotter och barnen Isac född 5 december 1762 och Britta född den 27 maj 1765. De sista boende var familjen Strand som 1947 flyttade till Slöta. Därefter nyttjades torpet som fritidshus fram till någon på 1980-talet. När Lars Ågren renoverade Näs gård rev han byggnaden på Södra Hästhagen för att nyttja timret till renoveringen av norra flygeln,