Backstugan Sandkullen

under Berg i Boghults rote

Var backstugan Sandkullen låg är svårt att veta eftersom platsen numera är åkermark.