Torpet Hägnen

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote

Hägnen torp under Bjurbäck friköptes under 1930-talet och är därefter egen gård.