Torpet Hägnen

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote

Hägnen torp under Bjurbäck friköptes från Bjurbäcks gård 1923 och är därefter egen gård.