Torpet Evedal

under Källebäcken i Stenbråtens rote