Torpet Kullen

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote