Kulturminnet Väghållningssten 2

under Lilla Stigabo i Stenbråtens rote