Torpet Sjöstugan eller Rödjorna

under Nyckelås i Torpets rote