Backstugan Viken

under Munkalid i Risas rote

Backstugan Viken låg i Stenbråtens rote men under gården Munkalid i Risa rote. Stugan riven 1919. Finns en del stenar som kan varit till grunden till någon byggnad. Beträffande boende i backstugan är det tveksamt om Abram Josefssons stora familj bott här. Något oklart i kyrkböckerna om inte den familjen bott i den gård i Källebäcken som ägdes av Sager på Ryfors. Både Källebäcken och Viken hörde till Ryfors.