Kvarnen Näs kvarn

under Näs i Torpets rote

Kvarnen var i bruk till omkring 1960. Kvarnbyggnaden brann omkring 1990.