Kvarnen Näs kvarn

under Näs i Torpets rote

Kvarnen var i bruk till omkring 1960. Kvarnbyggnaden brann  1987.