Soldattorpet Stockslätt

under Stockared i Nunnereds rote