Torpet Björkeslätt/Mirkum

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote