Torpet Björkeslätt/Mirkum

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote

Torp eller backstuga under Bjurbäck. Har hetat både Björkeslätt eller Mirkum under årets lopp. Är sedan 1967 fritidshus men på tomten finns numera även ett hus med helårsboende.