Torpet Brännebråten

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote