Torpet Hallarödjorna

under Lockås i Nunnereds rote

Friköptes av Hjalmar Lind omkring 1925.