Backstugan Tåstugan

under Näs i Torpets rote

Placerad på kartan med hjälp av Häradsekonomiska kartan