Torpet Haghemmet

under Nyckelås i Torpets rote

Haghemmet eller Hagahemmet hör 1808 till Tåhults rote i  Kylingareds socken och Elfsborgs län. Vidare uppges att det är ett torp till Näs och upptas i jordeboken till Bjurbäck. Nästa församlingsbok 1815-1825 har uppgifterna att Haghemmet är ett torp till Nyckelås eller Näs och i jordeboken hör det till Bottnaryd, dessutom att det är en donation av A. Fock. I fortsättningen fram till 1888 är texten kvar i böckerna att Haghemmet är ett torp under Nyckelås liksom texten om att torpet är en donation. 2 november 1888 överfördes Haghemmet från Kölingared till Bjurbäcks socken. Siste boende på Haghemmet var Einar Davidsson som 1961 flyttade till Liared. Sedan nyttjades torpet till fritidsboende till cirka år 2000 då byggnaderna revs.