Torpet Haghemmet

under Nyckelås i Torpets rote

Haghemmet under Nyckelås genom Kungl.Maj:ts nådiga brev 2/11 1888 överflyttat från Kölingareds socken