Typ: väghållningssten

Kulturminnet Väghållningssten

under Sundsered i Sundsereds rote

Typ: väghållningssten

Beskrivning av lämning

Väghållningssten, 0,6 m h, 0,35 m br (160-360cg) och 0,1 m tj. På den SV sidan är inhugget texten: "BÖNA RE.S." Troligen ursprunglig plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Text från Fornsök