Kulturminnet Lids kvarn

under Lid i Nunnereds rote

Lämningar efter kvarn, bestående av kvarngrund  och murar av stenar. Vidare löper en stensatt grävd kanal förbi grunden i Ö-V riktning.