Torpet Ödegärdet

under Stockared i Nunnereds rote