Torpet Mossebo

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote

Mossebo friköptes från Bjurbäcks gård omkring 1935 av Enok Andersson och är därefter egen fastighet.