Backstugan Carlslund

under Bjurbäcks gård i Stenbråtens rote

Carlslund eller Karlslund under Bjurbäcks gård var bebott från  1811 till 1878. Rester finns av en gammal källare.