Backstugan Kullen

under Berg i Boghults rote

Var backstugan Kullen låg är svårt att veta eftersom platsen numera är åkermark.