Backstugan Kullen Berg

under Berg i Boghults rote

Var backstugan Kullen låg är svårt att veta eftersom platsen numera är åkermark. Stugan köptes 1892 av Skog i Ranten