Backstugan Björkeslätt

under Hablahester i Boghults rote

Placerad på kartan med hjälp av Häradsekonomiska kartan