Välkommen till
Bjurbäcks torpinventering

Här presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor inom Bjurbäcks socken. I dagsläget finns det 98 torp och backstugor inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till resterande. Förteckning i menyn visar hur vi indelat Bjurbäck och den bygger på 1730 års kyrkliga indelning i rotar. Innehållet är sammanställt av föreningens torpinventeringsgrupp.

Klickar du på en rote i menyn visas vilka gårdar som finns i roten. Klickar du sedan på en gård visas de torp och backstugor som finns under gården. När du klickar på ett torp eller en backstuga visas objektet ut på kartan med text och eventuella bilder. Finns det ytterligare information så klickar du på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster.
Gård Torp eller backstuga  Kulturminne

Det går även att på kartan klicka på gårdar eller torp och få samma information som anges ovan.

I sökrutan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges tex “Sten” så visas Stenvadet, Stensholm och Stenbacken. Klicka på det du vill titta på i sökresultaten så visas detta objekt på kartan med tillhörande information.

Om du har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga eller en gård, kontakta någon i föreningen.